مدیر کل

مدیر کل

مدیر عامل و موسس

نشانی وبگاه: http://www.joomi.ir/

قافیه و ردیف

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

 نحوه ی شکل گیری قافیه ، قوافی خاص ، ایرادات قافیه

دستور زبان فارسی

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

 شناخت انواع اسم ، فعل ، ضمیر ، صفت و ...

کارگاه داستان نویسی

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

آشنایی با شیوه های نگارش داستان کوتاه و رمان

آموزش آرایه های ادبی

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

 آشنایی با آرایه های لفظی و معنوی

صفحه2 از2

نظرات کاربران

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا شعرهای بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا بخش انجمن را افزایش دهید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید: