مدیر کل

مدیر کل

مدیر عامل و موسس

نشانی وبگاه: http://www.joomi.ir/

مقدمات عروض

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

آشنایی با عروض و املای عروضی (آوا نویسی)

تقطیع و وزن

منتشرشده در: مجموعه ۱ |

 تقطیع شعر ، افاعیل عروضی ، رکن بندی و دستیابی به وزن تقطیعی

فنون تقطیع

منتشرشده در: مجموعه ۳ |

 آشنایی با تقطیع ، افاعیل عروضی ، رکن بندی و دستیابی به وزن تقطیعی

 آشنایی با چند وزن خاص و نام بحر ها و انواع زحافات 

 آشنایی با چند بحر خاص و شیوه ی نامگذاری بحرهای مختلف

صفحه1 از2

نظرات کاربران

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا شعرهای بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا بخش انجمن را افزایش دهید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید: