مجموعه ۳

مجموعه ۳ (1)

مجموعه سوم از بخش اموزشی

فنون تقطیع

نوشته شده توسط | منتشرشده در: مجموعه ۳ |

 آشنایی با تقطیع ، افاعیل عروضی ، رکن بندی و دستیابی به وزن تقطیعی

نظرات کاربران

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا شعرهای بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا بخش انجمن را افزایش دهید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید: