مجموعه ۲

مجموعه ۲ (2)

مجموعه دوم از بخش اموزشی

اوزان خاص ، نام بحر ها و زحافات

نوشته شده توسط | منتشرشده در: مجموعه ۲ |

 آشنایی با چند وزن خاص و نام بحر ها و انواع زحافات 

چند بحر خاص و نامگذاری بحرها

نوشته شده توسط | منتشرشده در: مجموعه ۲ |

 آشنایی با چند بحر خاص و شیوه ی نامگذاری بحرهای مختلف

نظرات کاربران

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا شعرهای بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا بخش انجمن را افزایش دهید    images22

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید: